Hakkında

ENTJ

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için endüstriyel yazılım ve donanım tasarlamaktadır.

İş tecrübeleri(Business experiences)

 • Ar-Ge mühendisi(R&D engineer)

Detay Teknoloji, 03/2021-[Halen]


 • Gömülü Sistemler(Embedded Systems), Lisans stajı

Baykar Savunma, 08/2020-10/2020


 • Endüstriyel Elektronik Teknikeri(Industrial Electronics Senior Technician), Önlisans stajı

Joy Havuz, 06/2014-08/2014


 • Bakım, onarım Teknisyeni(Maintenance&Repair Technician), Lise stajı

Özcan Elektronik, 2009-2011


Yürüttüğü çalışmalar(Studies conducted):

 • Mikrodenetleyiciler için işletim sistemi(Firmware for MCU)

 • Kullanıcı arayüzü tasarımı(HMI graphics and software designing)

 • Sayısal görüntü işleme(Digital image processing on MCU)

 • Sayısal sinyal işleme(Digital signal processing on MCU)

 • Analog sinyal işleme(Analog signal processing on hardware)

 • Analog/Dijital devre tasarımı(Analog&Digital hardware designing)


Yürüttüğü projeler(The projects):


Bireysel ticari deneyimleri(Individually studies):


Özel projeler(Special projects)

 • Özgün denetleyici mimarisi, mimariye özel özgün IDE, özgün Türkçe kodlama dili, özgün CPU donanımı tasarımı ve fiziksel gerçeklemesi

(Lisans bitirme projesi)


Proje içi özel uygulama deneyimleri(Special apps experiences):

 • USB 2.0(HID) sürücüsü(firmware)

  • Özgün(a-z), Test ortamı WIN10

  • Arayüz aygıtı PIC18F45k50

 • ESP8266 12-F kullanarak;

  • HMI üzerinde WIFI(STA) arayüz oluşturma

  • SMTP driver ve BASE-64 encode yazılımı ile beraber belirtilen elektronik posta adresine Z raporu gönderme


Programlama deneyimleri(Coding experiences):

 • Gömülü sistemler(Embedded systems): [PIC C, CCS C, ASM]

 • Web: [HTML], [JS], [CSS], [PHP], [MYSQL]

 • Nesneye yönelik(Object oriented): [C# form], [JAVA(Android)]

Kullandığı araçlar(Accessory devices):

 • Gömülü yazılım: [MPLAB X IDE], [PIC CCS C Compiler IDE]

 • Donanım tasarımı ve simülasyon: [KiCAD], [Proteus], [MultiSIM]

 • Görsel tasarım: [PhotoShop CS5]

 • Sistem modelleme ve simülasyon: [MATLAB]

 • Nesneye yönelik: [MS Studio C# 2010 express], [Android Studio]

 • Diğer: [UCCNC], [FlatCAM], [Dreamweaver], [MS Office]

Kullandığı denetleyiciler(MCUs):

 • PIC16F-84, 628, 876, 877, 887

 • PIC18F-452, 4525, 45k50, 4620, 46k22

 • PIC24F-J256GB106


Kullanılan denetleyici modülleri(Moduls of MCUs):

 • ADC, Timer, Capture, PWM, UART, I2C, SPI, USB

Eğitim bilgileri(Educational background):

 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (2015-2020)

Elektrik - Elektronik Mühendisi

 • Önlisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Elektronik Teknolojisi (2012-2014)

Endüstriyel Elektronik Teknikeri

 • Lise, Anadolu Teknik Lisesi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi (2008-2012)

Bakım, onarım Teknisyeni

Logomuz;

 • Logoda dikey olarak ve aynı sıradaki pad dizisi mantıksal veya( or, | ) anlamını taşımaktadır.

 • Bu pad dizisi aynı zamanda 1 baytlık(8 bit) bilgi içermektedir. En yüksek değerli bit dikey pad dizisinin en üstünde yer almaktadır. Turuncu olarak boyanan padler lojik-1 'i ifade etmektedir.

 • Dikey pad dizisi "01000101" binary kodunu barındırır ve ascii karşılığı "E" karakteridir.

 • Sol alt ve sağ üsteki içi yeşil boyanmış olan padler (7. bit ve 1. bit) dikey olarak verilen "E" karakteri ile mantıksal veya( or, | ) işlemine tutulduğunda dikey olan pad dizisi "11000111" binary koduna dönüşür. Bu kodun ascii karşılığı ise "Ç" karakteridir.

 • Logoda Elektro ÇAVUŞ 'un iş alanını betimleme amaçlı; yollar ve padler donanımı, veya( or, | ) işleminin oluşturduğu "E" ve "Ç" karakteri yazılımı ifade etmektedir.


İlk projem: