Gömülü Yazılım & Donanım

© 2012

"Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur."


Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk

Hazırlanan projelerin 10 aşamalı devreye alınma süreci:

  1. İstenilen özellikler ve çalışma koşulları belirlenir.

  2. Hedef kitleye göre kullanıcı arayüzü kapsamı ve tercihi yapılır.

  3. Donanım özellikleri belirlenir.

  4. Belirlenen özelliklere göre prototip 1.0 donanımı hazırlanır.

  5. Yürütücü algoritmalar yazılıma dönüştürülür.

  6. Gerçeğe yakın saha testleri yapılır.

  7. Proje sahibi ile karşılıklı son durum değerlendirilmesi ve eksiklerin analizi yapılır.

  8. Tespit edilen eksiklikler giderilir.

  9. Kullanım kılavuzu hazırlanır.

  10. Beta 1.0.0 sürümlü seri üretime hazır proje teslim edilir.

Erkan ÇAVUŞ

Özgün işlemcimizin üretim aşamaları

Çalışmalarımdan kesitler:

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image