Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
printf(lcd_putc,

 Bu komut lcd uygulamalarında sıkça kullanılır. 3 parametreden oluşur. 3. parametre ihtiyaç olduğu zamanlarda kullanılır.

 Bütün bağlantıları sağlanmış olan bir LCD göz önüne alırsak;


 printf(lcd_putc,"f Ekranda gozukecek.");   // LCD Ekranında: " Ekranda gozukecek. " yazacaktır.
 
3. parametrenin kullanımı:

 unsigned int a=255;

 printf(lcd_putc,"f Ekranda %u gozukecek.",a);  // LCD Ekranında: " Ekranda 255 gozukecek." yazacaktır.

Ek bilgiler:
 f : LCD ekranın bütün adreslerini temizler.
  : LCD ekrada satır atlar.
 %u(Unsigned) : İşaretsiz 8 bitlik sayıları göstermek için kullanılır.
 %Lu(Long Unsigned) : İşaretsiz uzun sayıları göstermek için kullanılır.(16bit,32bit)

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com