Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
bit_set(); // komutu

  Bu komut istenen bir değişkenin istene bir bitini lojik 1 olarak değiştirir.

 unsigned int kayit = 0b00000000;


 bit_set(kayit,5);    // kayit değişkeninde yer alan değerin 5. bitini 1 yap.

 if(kayit == 0b00100000){
    fonk();
   /* kayit değişkeninin 5. biti lojik 1 olarak değişdirdik, if deyimi şartı doğru olduğundan işlem fonk(); fonksiyonundan devam eder. */
}

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com