Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
bit_clear(); // komutu

 Bu komut istenen bir kayıtçının istenen bitini lojik 0 olarak değiştirir.

 unsigned int kayit = 0b11111111;

 bit_clear(kayit,1);   // kayit değişkeninin 1. bitini lojik 0 yap.

 if(kayit == 0b11111101){
   fonk();

     /* Deyim doğru olduğundan işlem fonk(); alt programından devam eder.*/
}

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com