Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
a = Read_eeprom(b); // komutu

 Bu komut işlemci içerisinde yer alan eepromun istenilen adresindeki veriyi okumak için kullanılır.

 Örnek;

 Diyelimki eepromumuzun decimal 4. adresinde 12 bilgisi var.

 unsigned int a;

 a = read_eeprom(4);  // dahili eepromun 4. adresini oku "a" değişkenine yaz.

  if(a == 4){
  /* koşul doğru*/
 }

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com