Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
Write eeprom(a,b); // dahili eeprom

 Bu komut işlemci içerisinde yer alan eeprom'a veri yazmak için kullanılır. 2 parametreden oluşur.
 " a " parametresi adres.
 " b " parametresi veridir.

 unsigned int a=0x00;

 write_eeprom(3,a);  // Dahili eepromun decimal 3. adresine " a " kayıtçısındaki değeri yaz.( write_eeprom(3,0);  'de olabilir.)

 if(read_eeprom(3) != 0){
 
 /* dahili eepromun 3. adresindeki bilgi lojik 0 'dan farklı değil */

}Else {
    /* dahili eepromun 3. adresinde 0 verisi var. Döngü "else" bloğundan devam eder.*/
}

Ek bilgi:

 != : Bu operant "eşit değilse" manasını taşır.

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com