Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
While(x) döngüsü

Bu komut parantez içerisinde verilen şarta bağlı olarak süreklü kendi içinde döner. For(x;X;x) komutunun temelini oluşturan bir komuttur.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
 While(1) veya While(true)  // Sonsuz döngü olarak kullanımı

 While(1) {  fonksiyon_1(); } // Sürekli olarak fonksiyon_1 alt programını döner.
 While(true){  fonksiyon_1(); } // Sürekli olarak fonksiyon_1 alt programını döner.

 While(x<50)  // Şarta bağlı olarak kullanma

int x=0;
 While(x<50){
fonksiyon_1();
x++;        // x değişkenini 1 arttır. Bu komut yerine" x+=1; " 'de kullanılabilirdi.
}           // fonksiyon_1 alt programo 50 defa döner.
ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com