Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
Veri formatları gösterimi (% sabitleri)
Karakter         Anlamı
%d                 8 bit işaretli tam sayıları gösterir.
%c                 Karakterleri gösterir.
%s                 String ifadeleri gösterir.
%f                 Ondalıklı (float) sayıları gösterir.
%x                8 bit hexadecimal sayıları gösterir.(Küçük)
%X                8 bit hexadecimal sayıları gösterir.(Büyük)
%u                 8 bit işaretsiz tam sayıları gösterir.
%Ld               Long signed işaretli tam sayıları gösterir.(16 bit, 32 bit)
%Lx               16bit, 32 bit hexadecimal sayıları gösterir. Küçük harflerle
%LX               16bit, 32 bit hexadecimal sayıları gösterir. Büyük harflerle
%e                 Float ondalıklı türleri üstel biçimde gösterir.
%g                Ondalıklı sayıları istenen duyarlıkta yuvarlayarak gösterir.
%w                8 veya 16 bit işaretsiz sayıları istenen duyarlılıkta ondalık formda gösterir.


Not: Bu tablo Serdar Çiçek'in kitabı baz alınarak hazırlanmıştır.

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com