Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
Pin ve port çıkış komutları


 output_high(pin_a0);  // a portunun 0. pinini lojik 1 yap. PortA, 0. pinine led bağlı olsaydı ışık verecekti.

 output_low(pin_a0);  // a portunun 0. pinini lojik 0 yap. PortA, 0. pinine led bağlı olsaydı ışık ışık sönecekti.

  output_x(c); komutunda " x " yerine port ismi(a, b, c, d, e...). " c " yerine bilgi(0x00, 12, 255 vs.)

 output_d(10);  // D portu çıkışlarına 10 değeri yüklenir. Yani binary olarak 0b00001010, hexadecimal olarak 0x0A

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com