Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
PIC ASM: XORWF a,b ; komutu

XORWF   a, b  ; komutu XORLW  a  ; komutu ile aynı işlemi yapar. Aralarındaki tek fark XORWF a, b ; komutunun işlem sonucunun nereye yazılacağını kullanıcıya bırakmasıdır. Bu durum 2. parametre yani "b" ifadesindeki değer ile ayarlanır. Eğer "b" ifadesi sıfır(0) ise işlem sonucu W kayıtçısına, bir(1) ise "a" parametresindeki etiketin gösterdiği adrese yazılır. 

Aşağıdaki örnekle pekiştirelim:

DEGER  EQU  H'30'   ; Ram belleğin 30h adresi DEGER etiketine atandı.

MOVLW  b'00111001'  ; W 'ya değer yüklendi.
MOVWF  DEGER     ; W 'daki değer DEGER etiketinin tanımlandığı adrese kopyalandı.
MOVLW  h'A5'     ; W değişkenine hexadecimal A5 değeri yüklendi.
XORWF  DEGER,1    ; W saklayıcısı ile DEGER etiketine XOR işlemi uygulandı.
            ; Sonuç DEGER etiketinin gösterdiği adrese yazıldı.
;;;;;;; Yani :  W 'değeri(hA5) - 10100101
;;;;;;;;;;;;;;;;;; DEGER değeri  - 00111001 
;;;;;DEGER etiketindeki son durum = 10011100 
ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com