Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
PIC ASM: XORLW a ; komutu

XORLW   a ; komutu  W saklayıcısının bu işleme girerken ki son değeri ile "a" parametresindeki değere aralarında Özel Veya(XOR) işlemi uygular. Sonuç W saklayıcısına yazılır. Aşağıdaki örnekle pekiştirelim:

DEGER  EQU  H'30'   ; Ram belleğin 30h adresi DEGER etiketine atandı.

MOVLW  b'00111000'  ; W 'ya değer yüklendi.
MOVWF  DEGER     ; W 'daki değer DEGER etiketinin tanımlandığı adrese kopyalandı.
MOVLW  h'A5'     ; W değişkenine hexadecimal A5 değeri yüklendi.
XORLW  DEGER     ; W saklayıcısı ile DEGER etiketine XOR işlemi uygulandı.
            ; Sonuç W 'ya yazıldı.
;;;;;;; Yani :  W 'değeri(hA5) - 10100101
;;;;;;;;;;;;;;;;;; DEGER değeri  - 00111000 
;;;;;;;;;;;;;;;;W 'daki son durum = 10011101 
ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com