Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
PIC ASM: W (omega) sakalayıcısı

W saklayıcısı assembly dilinde en çok kullanılan kayıtçıdır. Bir nevi ön bellek işlemi görür.

Örnek:

MOVLW 0x01 ; W kayıtçısına(register) hex olarak desimal 1 sayısını yükledik.
MOVLW 5      ; W kayıtçısına desimal 5 sayısını yükledik.

Eğer W kayıtçısının içeriğini başka bir değişkene kopyalamak istiyorsak;
Mesela 0x80, adresi bizim ram belleğimizin bir adresi olsun.

MOVWF 0x80 ; W saklayıcısının içeriği 0x80 adresine kopyalandı.

Not: W kayıtçısı içeriğine yeni bir veri yüklenmediği sürece içeriğini korur.

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com