Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
PIC ASM: SWAPF  f,d ; komutu

Bu komut bir kayıtçının ilk dört biti ile son dört bitinin yer değişim işleminde kullanılır. 

SWAPF f, d  ; komutu 2 parametreden oluşur. "f" parametresi kayıtçıyı ifade eder. "d" parametresi ise işlem gerçekleştikten sonra sonucun üzerine mi yoksa "w"(omega) kayıtçısına mı yazılacağını belirtir. Eğer "d" parametresi sıfır ise sonuç "w" kayıtçısına yazılır, 1 ise f parametresi yani kayıtçının kendi üzerine yazılır. 

Örnek olarak:

X       EQU       h'20'  ; ra m belleğin h'20' adresi X olarak adlandırıldı.

MOVLW  b'00001110'  ; W kayıtçısına decimal 14 sayısı yüklendi.

MOVWF  X                 ; W kayıtçısındaki değer X etiketine yani ram belleğin h'20' adresine yüklendi.

SWAPF   X,0               ; X kayıtçısına yüklediğimiz değerin yüksek değerli 4 biti ile

                                  ;düşük değerli 4 bitini yer değiştirip W kayıtçısına yükledik,

                                  ;2. parametredeki sıfır bunu ifade ediyor. Eğer 2. parametre 1 olsaydı 

                                  ; X kayıtçısında olan değere yer değiştirme işlemi uygulanıp sonuç

                                  ;X kayıtçısına yüklenecekti.

MOVWF  PORTB         ; W kayıtçısına yüklediğimiz yeni değer PORTB çıkışlarına aktarıldı.

MOVF     X,0                ; X kayıtçısındaki değer W kayıtçısına yükleniyor.

MOVWF PORTC           ; W kayıtçısına yüklediğimiz yeni değer PORTC çıkışlarına aktarıldı. 

Son durumda;

PORTB görüntüsü [b'1110000']    decimal 224

PORTC görüntüsü [b'00001110']    decimal 14

 

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com