Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
PIC ASM: SUBWF a,b ; komutu

   SUBWF  a,b  ; komutu W saklayıcısındaki değerden, "a" parametresinde yer alan alan değeri çıkartır. Sonucun nereye yazılacağı "b" parametresiyle belirlenir. 

Örneğin "b" parametresi 0(sıfır) ise sonuç W saklayıcısına yazılır. Eğer 1(bir) ise sonuç "a" parametresindeki etiketin gösterdiği adrese yazılır. 

Aşağıdaki örneği inceleyim:

SAYI1  EQU  h'25'   ; hafıza adresleri etiket(SAYI1-2) ile isimlendiriliyor.
SAYI2  EQU  h'26'

MOVLW  b'00000111'   ; W'ya 2 tabanda decimal 7 sayısı yüklendi.
MOVWF  SAYI1      ; W'daki değer SAYI1 etiketine aktarıldı. Yani h'25' 
MOVLW  d'3'      ; W'ya 10 tabanda 3 sayısı yüklendi.
MOVWF  SAYI2      ; W'daki değer SAYI2 etiketine aktarıldı.

MOVWF  SAYI1    ; SAYI1 etiketindeki değeri W'ya yükledik.
SUBWF  SAYI2,0   ; W'ya yüklediğimiz SAYI1 etiketimizin değerini 
           ; SAYI2 etiketimizin değerinden çıkardık.
           ; Sonuç W kayıtçısına yazıldı..
           ; W kayıtçısının son durumu: Decimal 4, Binary '00000100', Hex h'04' 
ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com