Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
PIC ASM: RLF a,b ; sola öteleme

Bu komut herhangi bir kayıtçıda yer alan bir bilgiyi sola kaydırmaya yarar. En küçük değer veya en büyük değerlikli bit status saklayıcısında yer alan carry biti ile kontrol edilir. Son bir araştırma ile CARRY biti 0 ise kaydırma sonucunda bilgi 0 ile beslenir, 1 ise 1 ile beslenir bilgilerine ulaşmış bulunuyorum. Carry işlevini ileride ayrıntılı olarak anlatacağız.

Bu komutun iki parametresi vardır. "A" parametresi kayıtçı, "B" parametresi ise işlemden sonraki son durumun W veya kayıtçının kendi içine mi kaydedileceği belirlenir. "B" parametresi 0 ise W kayıtçısına, 1 ise kayıtçının kendi içine yazılır.

Örneklerimiz;

SOLA_KAY EQU 0X21

MOVLW B'00010101' ; W kayıtçısına 00010101
MOVWF SOLA_KAY ; W kayıtçısına yazdığımız bilgiyi SOLA_KAY etiketine kopyaladık.

RLF SOLA_KAY,1 ; SOLA_KAY etiketindeki bilgiyi 1 bit sola kaydır, kendisine yaz.

MOVF SOLA_KAY,W ; SOLA_KAY etiketindeki bilgiyi W kayıtçısına kopyaladık.
MOVWF PORTB ; W kayıtçısındaki bilgiyi PORTB 'ye kopyala

Şimdi PORTB 'nin içeriğini inceleyelim. Şimdi kaydırma işleminden önceki bilgiyi PORTB içeriğinde varsayarsak.
Kaydırmadan önce;
00010101

Sola kaydırma işleminden sonra;
00101010
3 defa daha kaydırdığımızı varsayalım;
01010001
; şimdi en sağdaki 1 nereden geldi? Yukarıda STATUS saklayıcısında yer alan CARRY bitinden bahsettik. CARRY biti herhangi bir işlem sonucunda işlemde taşma meydana gelirse, CARRY biti o taşmayı kendisine kaydeder.Ve sola veya sağa kaydırma sonucunda beslenecek bit CARRY bitinden alınır.


 

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com