Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
PIC ASM: MOVF a, b ; kopyalama

Bu komut herhangi bir kayıtçıda yer alan bilgiyi W 'ya veya kendi içine kopyalar.

Örnek kullanım;

ETIKET EQU 0X21 ; Denetleyicinin 0x21 adresinin ETIKET değişkenine atadık.

MOVLW D'25'
MOVWF ETIKET
INCFSZ ETIKET,1 ; ETIKET değişkenini 1 arttır, etiket değişkenine yaz.

MOVF ETIKET,W ; ETIKET değerini W kayıtçısına yaz. W=D'26'
MOVF ETIKET,F ; ETIKET değerini kendi içine yaz.

 

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com