Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
PIC ASM: IORWF a,b ; komutu

IORWF a, b  ; komutu IORLW a  komutu ile aynı işlemi görür. Aralarındaki tek fark sonucun nereye yazılacağının kullanıcıya bırakılmasıdır. 2. parametre yani "b" ile gösterilen parametre 2 tabanda sayı olabilir. Eğer bu parametre 0 ise sonuç W saklayıcısına, 1 ise sonuç 1. paramtrede OR işlemine alınan kayıtçının üzerine yazılır. 

Aşağıdaki örnek ile pekiştirelim:

ETIKET1 EQU H'20' ; Denetleyicideki h20 adresini ETIKET olarak adlandırdık.

MOVLW  b'01011001'  ; W kayıtçısına binary tipinde sayı yükledik.
MOVWF  ETIKET1    ; W kayıtçısına yüklediğimiz sayıyı h'20' adresine yükledi.
MOVLW  b'10010010'  ; W kayıtçısına binary tipinde sayı yükledik.                
IORWF  ETIKET1,1   ; W kayıtçısına yüklediğimiz en son değer( 1001 0010 )
            ; ile ETIKET1'e yüklediğimiz

; ( 0101 1001 ) sayıya OR işlemi uyguladık. Sonuç ETIKET1(20h adresine) saklayıcısına yazıldı.
; ETIKET1 kayıtçısının son durumu aşağıdaki gibi olacak
; 11011011
ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com