Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
PIC ASM: IORLW a ; komutu

IORLW  a ; komutu tek parametreden oluşur. ANDLW a  komutuyla çalışma mantığı aynıdır. Aralarındaki tek fark uygulanacak işlemdir. 

Aşağıdaki örnekle pekiştirelim:
 

ETIKET1 EQU H'20' ; Denetleyicideki h20 adresini ETIKET olarak adlandırdık.

MOVLW  b'01011001'  ; W kayıtçısına binary tipinde sayı yükledik.
MOVWF  ETIKET1    ; W kayıtçısına yüklediğimiz sayıyı h'20' adresine yükledi.
MOVLW  b'10010010'  ; W kayıtçısına binary tipinde sayı yükledik.                
IORLW  ETIKET1    ; W kayıtçısına yüklediğimiz en son değer( 1001 0010 )
            ; ile ETIKET1'e yüklediğimiz

; ( 0101 1001 ) sayıya OR işlemi uyguladık. Sonuç W saklayıcısına yazıldı.
; W kayıtçısının son durumu aşağıdaki gibi olacak
; 11011011
ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com