Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
PIC ASM: INCFSZ a,b ; arttırma

Bu komut istenen değişkenin değerini 1 arttırıp, sonucunu W 'ya veya değişken üzerine yazmasını sağlar. INCFSZ a,b iki parametreden oluşur,
"a" parametresi değişken(kayıtçımız)

"b"
parametresi ise sonucun nereye yazılmasını istediğimiz parametredir.(
"b" : 1 ise sonuç "a" 'ya, "b" : 0 ise sonuç W 'ya yazılır. )


Şöyle ki;

DEGISKEN EQU h'20' ; Denetleyicinin 0x20. adresi 8 bit kayıtçı olarak atandı.

MOVLW d'0' ; W kayıtçısına 0 değeri yüklendi
MOVWF DEGISKEN ; W kayıtçısı DEGISKEN etiketine kopyalandı.
BASLA ; BASLA etiketi

ARTTIR
INCFSZ DEGISKEN,1 ; DEGISKEN kayıtcısındaki değeri 1 arttır, kendisine yaz.
GOTO ARTTIR ; ARTTIR etiketine yolculuk et

BITTI
GOTO BITTI ; boş döngü
END

Yukarıdaki kodlarda DEGISKEN kayıtçısı 256(255 'den sonra 0 algılar) değerine ulaştığında GOTO komutunu atlayarak diğer komutlara döner. Yani ARTTIR etiketinden çıkar.
 

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com