Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
PIC ASM: GOTO  A ; komutu

Bu komut program bloklarımız arasında geçiş için sıkça kullanılır. En çok sonsuz döngü, gecikme işlemleri ve sayıcı işlemlerinde kullanılır.

Örneklerimiz;

;SONSUZ DÖNGÜ
BLOK_1

; BURADAKİ KOMUTLARIMIZ SÜREKLİ DÖNER.

GOTO BLOK_1

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;GECİKME İŞLEMLERİ
GECIKME ; ALT PROGRAM
MOVLW d'26' ; yaklaşık 1 sn küsür gecikme (1.0217484sn)
MOVWF SAY_3
DONGU3
MOVLW D'255'
MOVWF SAY_2
DONGU2
MOVLW D'255'
MOVWF SAY
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DONGU1
DECFSZ SAY,1
GOTO DONGU1
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DECFSZ SAY_2,1
GOTO DONGU2
DECFSZ SAY_3,1
GOTO DONGU3

RETURN ; ALT PROGRAM SONU

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;SAYICI İŞLEMLERİ

SAY
DECFSZ ETIKET,1
GOTO SAY ; ETIKET SAKLAYICISINDAKİ DEĞER 0 OLDUĞUNDA İŞLEM SATIRI "CLRW" 'dan devam eder.

CLRW

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com