Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
PIC ASM: DECFSZ a,b ; azaltma

Bu komut istenen değişkenin değerini 1 azaltıp, sonucunu W 'ya veya değişken üzerine yazmasını sağlar.
DECFSZ a,b iki parametreden oluşur,
"a" parametresi değişken(kayıtçımız)

"b" parametresi ise sonucun nereye yazılmasını istediğimiz parametredir.( "b" : 1 ise sonuç "a" 'ya, "b" : 0 ise sonuç W 'ya yazılır. )

 

 

Şöyle ki;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DEGISKEN EQU h'20'

MOVLW d'200'
MOVWF DEGISKEN

BASLA
AZALT

DECFSZ DEGISKEN,1

GOTO AZALT
BITTI
GOTO BITTI
END
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Yukarıdaki program 200 'den geriye sayacak ve değişken 0 olduğunda program duracaktır.
 

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com