Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC ASM: CLRW ; komutu

Bu komut W kayıtçısının içeriğini temizler. Yani binary olarak '00000000' değeri W kayıtçısına yüklenir.

Örneğin;

MOVLW d'25' ;W kayıtçısına 10 tabanda 25 değerini yükle
CLRW ;W kayıtçısına 10 tabanında 0 değerini yükle veya içeriği temizle.

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com