Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
PIC ASM: CALL A; komutu

CALL A ; komutu tek parametreden oluşur. Program akışını alt programa yönlendirir. Alt programdaki işlemler bittiğinde tekrar CALL komutundan sonraki satırdan komutlar işlemeye devam eder. CCS C 'deki alt_program(); fonksiyonu gibi düşünülebilir.
Tek parametreden oluşur, o da alt programın etiket ismidir. Alt program bitişini derleyiciye RETURN komutu ile aktarırız. Alt program ile ilgili RETLW ve RETFIE komutunu ileriki derslerimizde açılayacağım.

Örneklerimize geçecek olursak;

ANA_PROG
SONSUZ_DONDU

MOVLW D'255' ; W kayıtçısına 255 değerini yükle
CALL ALT_PROG ; ALT_PROG alt programına git.
MOVWF PORTB ; Alt program işlemleri bitince burdan devam edecek ve W 'daki bilgiyi PORTB 'ye kopyalar.

GOTO SONSUZ_DONGU

ALT_PROG ; Alt program etiketi

; buradaki komutları çalıştır.

RETURN ; Alt program bitişi.
END ; Kodlar bitti.

Yukarıdaki kodlarımızda sonsuz döngü olduğundan, her döngüde program alt programa girecek ve bu sürekli tekrarlanacak.
 

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com