Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
PIC ASM: BTFSS a,b ; komutu

Bu komut BTFSC komutu ile benzer işlemi görür, tek farkı, BTFSC, test ettiği bit 0 ise diğer komuta geçiyordu, BTFSS ise 1 ise diğer komuta geçer.

2 parametreden oluşuyor; "A" kayıtçı adresi, "B" ise kayıtçının istenilen biti (0,1,2,3,4,5,6,7)
Örneğin;

KAYITCI EQU 0X21 ; Denetleyicinin 0x21. adresini kayıtçı olarak rahat kullanmak için KAYITCI etiketini atadık.
MOVLW B'00010000' ; W kayıtçısına binary olarak değer yükledik.
MOVWF KAYITCI ; W 'yı kayıtçıya kopyaladık

DON
BTFSS KAYITCI,4 ; KAYITCI registerinin 4. bitini test et
GOTO DON ; DON etiketine git

MOVLW D'255' ; W kayıtçısına 255 yükle

Yukarıdaki komutlarda, eğer sürekli bir sistem ile KAYITCI registerinin 4. bit'ini kontrol edecek ve eğer 4. bit 1 ise GOTO DON etiketini atlayıp MOVLW d'255' devam edecek.
 

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com