Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
PIC ASM: BTFSC a,b ; bit test komutu

Bu komut istenen bir kayıtçının istenen bit'ini test etmeye yarar. CCS C 'deki karşılığı x = bit_test(degisken,0); işlemine benzer.
İki adet parametresi vardır. "A" parametresi işlem yapılmak istenen kayıtçıyı simgeler. "B" parametresi ise 0-7 arası bit sayısını belirttiğimiz parametredir.

Örneğimiz ile pekiştirelim;


SAAT EQU H'21'
MOVLW D'255'
MOVWF SAAT

DONGU
BTFSC SAAT,0
GOTO DONGU

MOVLW D'4'

Yukarıdaki komutda yer alan en son karakter "C" clear yani sıfır manasında kullanılmıştır. Komutun Türkçesi, SAAT kayıtçısının 0. bit'i sıfır oluncaya kadar test et, eğer sıfır olursa diğer komuta geç.
Yani eğer saat kayıtçısının 0. bit'i 0 ise program MOVLW D'4' üzeriden devam eder.


 

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com