Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
PIC ASM: ANDWF f,d ; komutu

ANDWF  f, d   ; komutu ANDLW  f  komutu ile aynı işlemi görür. Arasındaki fark bu komutun bize sunduğu seçenektir. Peki bu seçenek nedir? 

ANDWF  komutu bize istenilen kayıtçı ile başka bir istenilen kayıtçıyı AND işlemi uyguladıktan sonra sonucun nereye yazılacağını programcıya bırakır. 2 seçenek vardır. Bunlardan ilki 1. parametredeki kayıtçımıza, diğeri ise W kayıtçısına yazdırır. 

Aşağıdaki örnek ile pekiştirelim:

ETIKET1 EQU H'20' ; Denetleyicideki h20 adresini ETIKET olarak adlandırdık.

MOVLW  b'00011001'  ; W kayıtçısına binary tipinde sayı yükledik.
MOVWF  ETIKET1    ; W kayıtçısına yüklediğimiz sayıyı h'20' adresine yükledi.
MOVLW  b'10010011'  ; W kayıtçısına binary tipinde sayı yükledik.                
ANDWF  ETIKET1,1   ; W kayıtçısına yüklediğimiz en son değer(10010011)
            ; ile ETIKET1'e yüklediğimiz
; (00011001) sayıya AND işlemi uyguladık. Sonuç f saklayıcısına yani ETIKET1'e yazıldı.
; ETIKET1 kayıtçısının son durumu aşağıdaki gibi olacak
; 00010001

İkinci parametre 2 tabanda bir sayı olmalıdır. Eğer 2. paramtredeki değer 0(sıfır) ise sonuç W kayıtçısına, 1(bir) ise 1. paramtrede işleme tabii tutulan f kayıtçısının üzerine yazılır.

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com