Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
PIC ASM: ANDLW  f  ; komutu

ANDLW   f  ; komutu  " f " parametresindeki bilgiye AND işlemi uygular ve sonucu W(omega) saklayıcısına yazar. 

Aşağıdaki örneği inceleyin:

   
ETIKET1 EQU H'20' ; Denetleyicideki h20 adresini ETIKET olarak adlandırdık.

MOVLW  b'00011001'  ; W kayıtçısına binary tipinde sayı yükledik.
MOVWF  ETIKET1    ; W kayıtçısına yüklediğimiz sayıyı h'20' adresine yükledi.
MOVLW  b'10010000'  ; W kayıtçısına binary tipinde sayı yükledik.                
ANDLW  ETIKET1    ; W kayıtçısına yüklediğimiz en son değer(10010000)
            ; ile ETIKET1'e yüklediğimiz

; (00011001) sayıya AND işlemi uyguladık. Sonuç W saklayıcısına yazıldı.
; W kayıtçısının son durumu aşağıdaki gibi olacak
; 00010000
ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com