ELEKTRO ÇAVUŞ
Gömülü Yazılım & Donanım
© 2012
Son eklenen konular:
~Proje oluşturma
~Keil uVision indirme
~Hassas metal dedektörü
DÖKÜMANLAR
MS-DOS komutları

Bu komutların açıklamaları WINXP MS-DOS ekranından alınarak yazılmıştır.

Belirli bir komutla ilgili yardım için HELP komut adı yazın
ASSOC    Dosya uzantısı ilişkilendirmesini görüntüler ya da değiştirir
AT            Bilgisayarda çalıştırılmak üzere komut ve program zamanlaması yapar.
ATTRIB Dosya özniteliklerini görüntüler ya da değiştirir.
BREAK    Uzatılmış CTRL+C denetimini ayarlar ya da temizler.
CACLS     Dosyanın erişim denetim listelerini (ACLs) görüntüler ya da değiştirir.
CALL        Bir başkasından bir toplu iş programını çağırır.
CD             Geçerli dizinin adını değiştirir ya da görüntüler.
CHCP          Etkin kod sayfası numarasını görüntüler ya da ayarlar.
CHDIR    Geçerli dizini değiştirir ya da görüntüler.
CHKDSK   Bir diski gözden geçirip durum raporu verir.
CHKNTFS  Önyükleme sırasında disk denetimini görüntüler ya da değiştirir.
CLS      Ekrandakileri siler.
CMD      Windows komut yorumcusunun yeni bir kopyasını başlatır.
COLOR    Varsayılan konsol arka plan ve ön plan renklerini ayarlar.
COMP     İki dosya ya da dosya kümesinin içeriğini karşılaştırır.
COMPACT  NTFS bölümündeki dosyaların sıkıştırmasını gösterir ya da yapar.
CONVERT  FAT birimleri NTFS'ye dönüştürür. Geçerli sürücüyü dönüştüremezsiniz.
COPY     Bir ya da birden çok dosyayı bir başka konuma kopyalar.
DATE      Tarihi görüntüler ya da ayarlar.
DEL      Bir ya da birden çok dosyayı siler.
DIR     Bir dizindeki dosya ve alt dizin listesini görüntüler.
DISKCOMP İki disket içeriğini karşılaştırır.
DISKCOPY Bir disketin içeriğini diğerine kopyalar.
DOSKEY    Komut satırı düzenler, Windows komutu geri çağırıp makro oluşturur.
ECHO     İleti görüntüler ya da komut yankısını açıp kapatır.
ENDLOCAL Bir toplu iş dosyasındaki çevre yerelleştirmesini sonlandırır.
ERASE    Bir ya da birden çok dosyayı siler.
EXIT     CMD.EXE programından (komut yorumcusu) çıkar.
FC       İki dosyayı ya da dosya kümesini karşılaştırıp aralarındaki farkı görüntüler.
FIND     Bir dosyada ya da dosyalarda bir metin dizesini arar.
FINDSTR  Dosyalarda dize arar.
FOR      Dosya kümesindeki her bir dosyada belirli bir komutu çalıştırır.
FORMAT   Windows 'da kullanmak üzere bir diski biçimlendirir.
FTYPE    Dosya uzantısı ilişkilendirmesinde kullanılan dosya türlerini görüntüler ya da değiştirir.
GOTO     Bir toplu iş dosyasında, Windows komut yorumlayıcısını etiketli bir satıra yöneltir.
GRAFTABL Grafik modunda, Windows'un dile özgü karakterleri görüntülemesini sağlar.
HELP     Windows komutları için Yardım bilgisi sağlar.
IF       Bir toplu iş dosyasındaki koşullu işlemleri uygular.
LABEL    Bir diskin birim etiketini oluşturur, değiştirir ya da siler.
MD       Bir dizin oluşturur.
MKDIR    Bir dizin oluşturur.
MODE     Bir sistem aygıtını yapılandırır.
MORE     Çıktıyı bir defada ekranda görüntüler.
MOVE     Bir ya da birden çok dosyayı bir dizinden diğerine taşır.
PATH     Çalıştırılabilir dosyalar için bir arama yolu görüntüler ya da ayarlar.
PAUSE    Bir toplu iş dosyasının işlemesini askıya alıp ileti görüntüler.
POPD     Geçerli dizinin PUSHD tarafından kaydedilen eski değerini geri yükler.
PRINT    Bir metin dosyasını yazdırır.
PROMPT   Windows komut istemini değiştirir.
PUSHD    Geçerli dizini kaydedip değiştirir.
RD     Dizin kaldırır.
RECOVER  Bozuk ya da hasarlı bir diskten okunabilir bilgiyi kurtarır.
REM      Toplu iş dosyalarındaki ya da CONFIG.SYS açıklamalarını (yorum) okur.
REN      Dosyaları yeniden adlandırır.
RENAME   Dosyaları yeniden adlandırır.
REPLACE  Dosyaları yenisiyle değiştirir.
RMDIR    Dizini kaldırır.
SET      Windows çevre değişkenlerini görüntüler, ayarlar ya da kaldırır.
SETLOCAL Toplu iş dosyasındaki çevre değişikliklerinin yerelleştirmesine başlar.
SHIFT    Toplu iş dosyasındaki değiştirilebilir parametre konumunu değiştirir.
SORT     Girdiyi sıralar.
START    Belirli program ya da komutu çalıştırmak için ayrı bir pencere açar.
SUBST    Bir yolu bir sürücü harfiyle ilişkilendirir.
TIME     Sistem saatini görüntüler ya da ayarlar.
TITLE    CMD.EXE oturumu için pencere başlığını belirler.
TREE     Bir sürücü ya da yolun resimsel dizin yapısını görüntüler.
TYPE     Bir metin dosyasının içeriğini görüntüler.
VER      Windows sürümünü görüntüler.
VERIFY   Windows'a, dosyalarınızın diske doğru yazıldığını doğrulayıp doğrulamamasını bildirir.
VOL      Disk birim etiketi ve seri numarasını görüntüler.
XCOPY    Dosya ve dizin ağaçlarını kopyalar.
Not: Komut satırını geri getirmek için CTRL+PAUSE(Break) tuş kombinasyonunu kullanın.