Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
IF, ELSE şart, koşul komutu
Bu komutun kullanılmadığı yazılım neredeyse yoktur. Bir değişkene, girişe veya çıkışa bağlı herhangi birimi gerekli koşul ve şarta uygunluk bakımından, gerekli komut ve işlevlerin önünü açan komut olarak tanımlayabiliriz.
 
 Örneklerimize geçelim;

INT DEGISKEN = 0;

1
2
3
4
5
6
IF(A==0)
   OUTPUT_B(0XFF);
ELSE
   OUTPUT_B(0X00); 


Yukarıdaki kodlarda şundan bahsettik:
 Eğer
"DEGISKEN" adlı kayıtçı "0" ise (kontrol çift "==" eşit operantı ile yapılır) B portunun tamamını lojik 1 yapacak. Değilse (ELSE{} IF bloğunun şartı yanlış ise döner ) B portunun tamamını lojik 0 yapar. Bu durumda B portunun tamamı lojik 1 yapılır.

 Eğer istersek ELSE bloğunuda şart ile kontrol edebiliriz. Şimdi onu gösterelim.

INT A=1;   // Bir kayıtçıya atama yapılırken sadece bir adet "=" operatörü kullanılır.

1
2
3
4
5
6
IF(A==0)
   OUTPUT_B(0XFF);
ELSE IF(A==1 )
   OUTPUT_B(0X00);
ELSE
   GIT(); 

    
 Yukarıdaki kodlarda şundan bahsettik:
 
Eğer "A" adlı kayıtçı sıfır ise B portu komple bir, sıfır değilde 1 ise B portu komple sıfır, buda değilse GIT(); olarak tanımlı alt programa
gider.
 Unutmayalımki eğer IF koşulu yanlış ise, ELSE IF koşulunu kontrol eder. Buda yanlış ise diğer ELSE bloğuna geçer. Herhangi bir koşul eğer doğru ise, o koşuldan sonraki bloklar kontrol edilmeden atlanır.


 
ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com