Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Komutlar
For döngüsü ve sonsuz döngü

For döngüsü bizi aynı işlevini yapmak için yazmamız gereken kod yığınlarından kurtarır. 3 adet parametresi vardır.
For(a;b;c)
 Parametreler hakkında;

  1. (a) değişken tanımı
  2. (b) koşulumuz; yani buraya yazdığımız koşul yanlış oluncaya kadar for döngüsü sürekli dönecek.
  3. (c) değişkenimizi arttırma veya azaltma işlemi.

 Örnek:

1
2
3
4
5
6
7
8
int a;  // a adında 8 bitlik değişken tanımladık.

For(a=0; a<100 ; a++){
 
  if(a==10){ output_high(pin_xy); }

}
output_low(pin_xy);

 
NOT: İlk döngü sıfır(0) için döner.

Yukarıdaki kod bloğunda, for döngüsünün içine if deyimi tanımladık, şartımız ise a değişkeni 10 olduğunda x portuna bağlı y. pini 1 yapacak.
   For döngümüz 11. turunda pin_xy 'yi lojik 1 yapacak.
 
101. turunda ise koşul yanlış olacağından döngü dışına çıkacak, artından ilk komutu işleyecek yani biz pin_xy 'yi lojik sıfır yaptık.
 
For döngüsünü sonsuz döngü olarak kullanmak istiyorsak aşağıdaki gibi kullanmanız gerekir.


 For(;;)

{
   /* Komutlar*/
 }

 

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com