Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Hata & Uyarılar
CCS C: Warning 201

Warning 201: Assignment inside relational expression

Bu uyarı, deyimlerdeki koşul yerine atamadan kaynaklanmaktadır.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
 if(cikti=122){  // bu satıra dikkat," if(cikti==122) " olması gerekirken sadece tek eşittir operantı
  // kullanılmıştır. Deyimlerdeki koşulu sorgulamak için daima çift eşittir operantı kullanılır.

  while(1) 

  {   
    output_b(0xff);
    delay_ms(500);
    output_b(0x00);
    delay_ms(500);
  }

 

Çözüm 1: Derleyiciniz output ekranında uyarının üzerine çift tıklayın ve seçilen satırdaki operant hatalarını kontrol
edip, değiştiriniz.

ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com