Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
PIC CCS C & ASM / Uygulamalar
8 led animasyon uygulaması
Uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Arşiv şifresi isterse elektrocavus.com giriniz.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
#include <16f84.h>
#fuses XT, NOWDT
#use delay(clock=4000000)

 int amotor[5]={0b00001111,0b11110000,0b011111110,0b10000001,0b10101010};
 int prof=0b00000000;  // veya hex kodu olarak 0x00;
 int ani_atla=0; // geçiş değişkenleri
 int basla=0;

 Void main()
 {
  output_b(0x00);
  for(;;)

  {
   if(input(pin_a0)){while(input(pin_a0));basla++;}
  if(basla==1)
  {

  //İlk önce amotör animasyon bilgilerimizi kullanalım.

  output_b(amotor[ani_atla]);
  delay_ms(400); //400 milisaniye gecikme verdik, her animasyon arası
  ani_atla++; // diğer animasyonumuza geçmek için, ani_atla değişkenimizi
        //adres gösterme işlevi olarak kullandık.
   if(ani_atla==5){ani_atla=0;}  // amotor dizimizde 5 tane animasyon olduğu

                  // için, sınır koyduk.Yani ani_atla değişkeni

                  // 5 olduğunda tekrar sıfıra eşitlenecek.
  }

  if(basla==2)
  {
   output_b(prof);
   delay_ms(150);
   prof++;
   if(prof==255){prof=0;} //burada yaptığımız işlem; prof değişkeni 255

               //olduğunda 0'a eşitlemek. Nedeni ise, 8 bitlik

               //değişken tanımladığımız için. 1 bytelık değişken

               // maksimum 255 farklı sayı içerebilir.
  }
 
ELEKTRO ÇAVUŞ
Ana sayfa | Hakkımda | İletişim | Sosyal platform
ELEKTRO ÇAVUŞ2012 | elektrocavus.com